ПАЛПА̀ЦИЯ

ПАЛПА̀ЦИЯ ж. Мед. Начин за преглеждане на пациент чрез опипване с пръсти на мястото около болен орган; палпиране. С палпацията се определя местоположението, границите, големината, характерът на повърхността, плътността и подвижността на изследвания орган. Л. Митов и др., ВБ, 35.

— Лат. palpatio.

Списък на думите по буква