ПАЛПИТА̀ЦИЯ

ПАЛПИТА̀ЦИЯ ж. Мед. Остар. Силно и нередовно биене на сърцето. Славчо пролежа две недели от палпитация на сърцето. Ив. Вазов, Съч. IХ, 64.

— От лат. palpitatio.

Списък на думите по буква