ПАЛТЀНЦЕ

ПАЛТЀНЦЕ, мн. ‑а, ср. Умал. от палто. — Ами как е палтенцето? Топли ли? Не личи, че е купено на старо — с усмивка каза чичото. М. Грубешлиева, ПИУ, 24. До входната врата е изправена Стела, облечена в лятно костюмче от светлосив плат, с ръце в джебовете на палтенцето. Г. Крънзов, Избр. П, 103. Квартирантката стои при мене и плете розово бебешко палтенце. В. Бончева, АП, 102. Беше облякла синя чохена пола и алено късо палтенце, загърнато до шията, с два реда катеричи кожи отпред. П. Константинов, ПИГ, 157.

Списък на думите по буква