ПАЛУ̀ВАНЕ

ПАЛУ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Разг. Отгл. същ. от палувам; лудуване, лудеене, беснеене .

Списък на думите по буква