ПА̀ЛЧИЦА

ПА̀ЛЧИЦА ж. Умал. от палка (във 2, 3, 4 и 5 знач.). Две деца.. играеха на топка с малки бели палчици. Г. Караславов, Избр. съч. VIII, 126. Върху косата боята се нанася с малка палчица. Г. Георгиев и др., ФПБ, 112.

Списък на думите по буква