ПАЛЪ̀МНИШКИ

ПАЛЪ̀МНИШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. Паломнически. — Ние дохождаме да се каем, затова носим черни власеници — и лицата ни са сбръчкани, а косите ни — посипани с пепел. Ние носим в ръце палъмнишки жезъли, — а в душата ни кипят сълзи, — отче Гавраиле! Н. Райнов, ВДБ, 121.

Списък на думите по буква