ПАМ

ПАМ и (удвоено или утроено) пам-пам междум. За наподобяване звука на гърмеж с пушка или пистолет. Кога ли ще се измъкна една сутрин с пушката, че като почна от началника, в седем без пет, да свърша вечерта с жената. Пам! Пам! Пам! Д. Цончев, ОТ, 94.

Списък на думите по буква