ПА̀МЕТНИЧЕ

ПА̀МЕТНИЧЕ, мн. ‑та, ср. Разг. Умал. от паметник. — За паметниче ли избираш мостра..- момчето ти заслужаваше. Беше добро момче. Ст. Даскалов, ЕС, 160.

Списък на думите по буква