ПА̀МЕТОВ

ПА̀МЕТОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Псих. Който се отнася до памет (в 1 знач.). В паметовия експеримент стимулите за запомняне са цифри, думи или фигури. Паметово нарушение. Паметови затруднения. Паметови упражнения. Паметов тест.

Списък на думите по буква