ПАМЕТОЗЛО̀БИЕ

ПАМЕТОЗЛО̀БИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Качество, проява на паметозлобив; злопаметство, злопаметност. Чуждо е нам паметозлобието и отмъстителността. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 43. Бащите са должни да се разлютят на своите синове, но да не держат паметозлобие. Й. Стоянович, ДСС (превод), 52.

Списък на думите по буква