ПАМЕТУ̀ВАНЕ

ПАМЕТУ̀ВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от паметувам и от паметувам се.

Списък на думите по буква