ПАМЕТУ̀ВАНИЕ

ПАМЕТУ̀ВАНИЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от паметувам и от паметувам се; паметуване. По смъртта си Шевченко остави за себе си живо и славно паметувание със своите песни, кои много и много време ще останат в паметта на малорусите. Р. Жинзифов, НС, б.с.

Списък на думите по буква