ПАМПО̀Р

ПАМПО̀Р м. Остар. 1. Параход; вампор, вапор.

2. Парен локомотив.

-— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква