ПАМУ̀К

ПАМУ̀К, мн. ‑ци, м. 1. Само ед. Влакнодайно топлолюбиво растение, чийто зрял плод e разпукана кутийка с обвити от бели влакна черни семена. Памукът е много важна наша култура. Той дава семена, обвити с дълги, тънки влакна. Бот. V и VI кл, 140. Памукът понася слабо засолени почви. М. Мичев и др, З, 103. Памукът расте по топлите места, той има листи .. колкото един лакът долги, цветът му е желт и завързва пъпки като дълголики орехи. П. Берон, БРП, 94.

2. Влакната от това растение, от които се произвеждат прежди, тъкани и др. Носачите се прегъваха под .. големите пухкави бали памук. Д. Спространов, С, 86. В ръцете на нашите търговци от Разлога се е намирал износа на памука. Б. Пенев, НБВ, 22. — Трябва да се земе памук пък за друга основа, че становете не могат да седат Т. Влайков, Съч. II, 182. Ливерполский пристан е приимал памуци от Америка, Манчестер ги е прел и тъкал. Ив. Богоров, КП, 1874, кн. 3, 21. Тръгнала е Рада на пазар де иде / да си купува бели памуци. Нар. пес., СбНУ Х, 21. Вчера те видях, / на чардак седеше, / бял памук предеше. П. Р. Славейков, Избр. пр. I, 61. // Такива влакна, използвани за пълнеж на възглавници, юргани, дюшеци, някои топли дрехи (памуклийка, ватенка и др.).

3. Обработени и пречистени влакна от това растение, употребявани в медицината, козметиката и другаде. Евгени свали непохватно направената превръзка .., разстла на края на леглото малко стерилен памук, за да сложи хирургическите инструменти. Д. Ангелов, ЖС, 182. Жак притвори очи и усети с облекчение как лекарят трие лицето му с голям памук, натопен в хладна течност. Б. Райнов, ДВ, 271. В лявото му ухо беше натъпкана голяма бучка памук. Ив. Вазов, Съч. VI, 199. Медицински памук.

4. Бот. Род многогодишни дървета, храсти или тревисти растения от семейство слезови, обхващащи около 35 вида, разпространени предимно в тропичните и субтропичните райони в Америка, Азия, Африка и Австралия. Crossypium. В Индия, пък и в Африка има памуци като дървета. П. Бобев, ГЕ, 81. В българските земи памукът е познат от 6-7 век.

5. Като прил. неизм. Диал. За човек, характер — добър. Такава му е педагогията на учителя Обесников. Строгост, дисциплина.. Виж, преподавателят по ръчна работа Татю Татев е съвсем друго нещо. Кадифе, памук, душичка човек, знаете. Весел, засмян, учтив и нито отсъствия пише, нито забележки прави. Чудомир, Избр. пр, 201.

◊ Захарен (стъклен) памук. Валмо от захарни влакна, предлагано като лакомство обикн. на панаири. Купи му парче от чудния, пъстробоядисан захарен памук, който Пенко изяде с неповторима наслада. П. Здравков, НД, 176. Стрелбища, люлки, въртележки, захарен памук.. — от векове на панаирите е все едно и също. Р. Белчев и др., КБС, 61.

? Бръсна с памук някого. Разг.; С памук коля някого. Диал. Незабелязано и постоянно действам срещу някого, без да показвам това външно. Не можело ли да ги осъдят по-леко? Братът на единия бил с влияние, щял да потрябва. Времената били такива — трябвало да бръснеш човека с памук... Ем. Станев, ИК III и IV, 348. Бял като памук. Разг. Обикн. за коса, брада, мустаци — съвсем, напълно бял. Артилерист с големи бели мустаци и бяла като памук коса разглеждаше попуканите си длани. Д. Добревски, БКН, 28. В стадото на Тодора Доганова съществуваше такава крава, която раждаше бели като памук телци. Знан. 1875, бр. 2, 21. Вадя (изваждам / извадя, изкарвам / изкарам) с памук душата (душицата) на някого. Разг. 1. Мъча, измъчвам някого незабелязано, без да показвам това външно. — Не бой се — възразяваше Хасан чауш — няма да те убия, няма да умреш така лесно, душата ти с памук ще изкарам. К. Величков, ПССъч I, 59. 2. Чрез настойчивост и прикрито коварство се стремя да измамя някого, да го ощетя с нещо. — Мазна Гана, брей! -.. — Душицата ти с памук ще извади и пак за светец ще мине! Г. Караславов, Избр. съч. I, 319. Такива [нервни] купувачи все пак се понасят. Но онези — кротките и смирените, които с памук вадят душата на продавача, те са страшни!.. Да нямаш памук в ушите (си). Разг. Пренебр. Казва се като укор към някого, който не възприема, не слуша това, което му се говори или заповядва. — Защо не отговаряш, да нямаш памук в ушите си. Пипам като с памук. Диал. Пипам леко, нежно, така че да не боли. Мек

като памук. Разг. 1. За предмет — много мек. Самунът беше бухнал една педя и мек като памук. И. Петров, НЛ, 106. 2. За човек — много мек, добър, отстъпчив. — Да го бяхте видели само как мънка, как пристъпва от крак на крак, мек като памук... Размислил бил... Кожицата му е мила на него... П. Незнакомов, СП, 71-72. Сърцето ми е в памук обвито. Диал. Имам спокоен, търпелив характер, от нищо не се притеснявам.

— От перс. през тур. pamuk. — Друга (диал.) форма: памбу̀к.

Списък на думите по буква