ПАМУКО

ПАМУКО-. Първа съставна част на думи със значение: 1. Който е свързан с отглеждане на растението памук, напр.: памукоокопвачка, памукопроизводител, памукоберач и др.

2. Който се отнася до обработването на памук, на памуковите влакна, напр.: памукопредачен, памукопредачка, памукопреработвателен и др.

3. Който се отнася до изработването на тъкани от памук, напр.: памукотекстилен, памукотрикотажен.

Списък на думите по буква