ПАМУКОБЕРА̀Ч

ПАМУКОБЕРА̀Ч м. Мъж, който бере памук. Цялото село се срина в големия салон на читалището.. Пристигнаха орачите, лозарите, бъчварите, овчарите, памукоберачите. А. Каралийчев, С, 104. Забелязах пътьом, че ми махаха с ръце памукоберачите от Флорида и много други. ВН, 1961, бр. 2994, 4.

Списък на думите по буква