ПАМУ̀КОВ

ПАМУ̀КОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до растението памук. Памуковите стръкове в градините бяха високи повече от метър. З. Сребров, Избр. разк., 48. Памуково семе. Памукова шушулка. Памукови стъбла. Памуково влакно. Памуков цвят. Памукови насаждения.

2. Който е засаден с памук. В големите памукови ниви все тъй припряно шетаха тракторите, без да престават, без да знаят почивка. Б. Обретенов, С, 148. Памукови площи.

Списък на думите по буква