ПАМУКОПРЕДА̀ЧКА

ПАМУКОПРЕДА̀ЧКА ж. Работничка, която обслужва памукопредачна машина.

Списък на думите по буква