ПАМУКОПРЕДА̀ЧНИЦА

ПАМУКОПРЕДА̀ЧНИЦА ж. Памукопредачна фабрика или работилница. Експериментална памукопредачница.

Списък на думите по буква