ПАМУКОПРЕРАБО̀ТВАЩ

ПАМУКОПРЕРАБО̀ТВАЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Памукопреработвателен; памукообработващ. Памукопреработващ дарак.

Списък на думите по буква