ПАМУКОПРОИЗВО̀ДСТВО

ПАМУКОПРОИЗВО̀ДСТВО, мн. няма, ср. Производство на памук. Още през зимата той се посъветва с агронома за подготовката на семената [на памука], а по същото време случайно му попадна една книга по памукопроизводство. И. Петров, НЛ, 161.

Списък на думите по буква