ПАМУ̀ЧЕН

ПАМУ̀ЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни и (разг.) -чена, ‑чено, мн. ‑чени, прил. 1. Който е от влакната на памук. Той беше по памучно палто, гологлав. И. Петров, НЛ, 38. Росето наклони дебела памучена забрадка и забърза първа да нажъне първия сноп. К. Петканов, БД, 73. На лактите памучната му антерия беше закърпена с големи кръпки. Й. Йовков, ПК, 168. Памучен текстил. Памучна риза. Памучна пола. Памучни чорапи. Памучни тъкани. Памучна прежда. Памучен конец. Памучна къделя. Обр. Над тях се спущаше малко памучно облаче и блестеше на слънцето като сребърно. Елин Пелин, Съч. III, 37.

2. Който се отнася до площите, засети с памук. За два-три часа изкупуваха цялата реколта от разоряващите се собственици на памучни и царевични полета в тоя край. П. Спасов, ХлХ, 13. Памучна плантация.

3. Който се отнася до обработката на памук или на тъкани от памук. Памучна боя.

Списък на думите по буква