ПАМУ̀ЧЕЦ

ПАМУ̀ЧЕЦ, мн. няма, м. Умал. от памук; памуче. — Олеле, мамичкооо.. — Ето... малко памучец... мъничко йодец.. и... свършено! Д. Калфов, Избр. разк., 202. Над поле и път, и сграда — / всякъде се вие сняг / и като памучец лек / пада. К. Христов, ПХ, 9.

Списък на думите по буква