ПАМУ̀ЧИЩЕ

ПАМУ̀ЧИЩЕ, мн. ‑а, ср. Диал. Земя, засадена с памук. Насам е овощният блок, зад него е памучището, то е чак хее дo главното шосе. Г. Караславов, Избр. съч. Х, 73.

Списък на думите по буква