ПАМФЛЀТ

ПАМФЛЀТ м. Спец. Злободневно публицистично или художествено сатирично произведение, обикн. насочено към конкретно лице или обществено-политическа проява. Отпечатването на "Звезден пратеник" предизвиква цял поток от памфлети и "научни" съчинения, съдържащи яростни нападки срещу Галилей. М. Калинков, ГГ, 52. В памфлета си против "езикоедците" Иво Доля добавя още: " Филологът трябва много да чете и не му остава време да мисли". М. Кремен, РЯ, 417. Хр. Смирненски е един от майсторите на памфлета в българската литература.

— От англ. pamphlet.

Списък на думите по буква