ПАМФЛЀТЕН

ПАМФЛЀТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Спец. Който се отнася до памфлет. Едни от най-непосредствените живи и действени форми на художествено внушение са политическият, памфлетният очерк и краткият сатиричен разказ. С, 1952, кн. 3, 186. Памфлетен стил.

Списък на думите по буква