ПАНГОЛЍН

ПАНГОЛЍН м. 1. Вид бозайник с големи рогови сивокафяви люспи по тялото и опашката и с източена муцуна, който обитава тропическите гори в Африка и Азия и се храни с мравки и термити; люспест мравояд. Може да се види и увиснало, закрепило се с опашка на дървото, чудно животно — панголин. Л. Мелнишки, Кам., 12. Ето в същата онази гора, където всява ужас кръвожадната черна пантера, се спотайва малко животно, наречено панголин. К, 1963, кн. 3, 7.

2. Само мн. Зоол. Род бозайници от семейство мравояди, които имат дължина на тялото от 30 см до 1 м. Manis.

— От мал. през фр. pangolin.

Списък на думите по буква