ПАНДЖА̀Р

ПАНДЖА̀Р м. Диал. Червено цвекло; чукундур. — Много здраве ви провождат Христо Илич и Костадин Доганов от Пловдив .. и даскал Янко Кочев. — Благодаря им. Здрави ли са? — Като панджар. М. Кънчев, В, 263. В страната градинското

цвекло е добило различни наименования: салатно цвекло, червен чукундур, червено цвекло, червен панджар. П. Даскалов и др., ТК, 67.

◊ Зачервявам се/ зачервя се като панджар. Диал. Зачервявам се много силно (обикн. от смущение).

— Тур. pancar.

Списък на думите по буква