ПАНДИШПА̀Н

ПАНДИШПА̀Н м. Вид сладкиш от яйца, брашно и захар, който след изпичането му се залива със сироп. Тя вари кафета, носи сладка, пече пандишпани и мастакулки. Ем. Станев, ИК III и IV, 391. Беше болнаво дете, което правеше с майка си пандишпани и бродираше котенца върху бели възглавници. Д. Цончев, ЛВ, 240. Готварническите стаи .. се отворили изново и дебелите немкини излезли със своите пандишпани и сладка. З. Стоянов, ХБ, 314.

— От фр. pain d'Espagne 'испански хляб'.

Списък на думите по буква