ПАНДУ̀Р

ПАНДУ̀Р м. Остар. Пандурин. — Кой е тука? — Аз съм, старийт пандур Букан. Ст. Ботьов, К (превод), 81. По-долните чиновници, ако и да извершват каква да е долня должност .. и они са сущи чиновници царски, както стражарът, кметът, пандурът, школски учител, судия. А. Хилендарец, ВВИ (превод), 70.

Списък на думите по буква