ПАНЀЛ

ПАНЀЛ м. 1. Плосък заводски строителен елемент с големи размери (стена, плоча и др.), с който се изграждат жилищни или производствени сгради. Някъде на горния етаж изпуснаха нещо тежко и меко и панелът на тавана предупредително и глухо избумтя. Ч. Шинов, БС, 50. Носещите стени и таваните на жилищен блок от панели са от тежък бетон. М. Томова, ТТЖ (превод), 12. Завършен е строежът на 11-етажна жилищна сграда,.. Фасадните целостенни панели са монтирани с готови прозорци. ВН, 1961, бр. 3063, 1. Подови панели.

2. Прен. Разг. Жилище, изградено от такива елементи. — Зъбите си изпотроших с тая пастърма! Затуй ги облицовах в злато! От признателност! Че ако тогава бях извикал, сега щях да се свивам като тебе в панела! В. Пламенов, КМ, 13.

3. Спец. Дървена облицовка на вътрешна стена; ламперия. Един [работник] мъкнеше рамка от прозорец,.. Други двама изкачваха тежък дървен панел от стена на жилище. Бл. Димитрова, ПКС, 416.

4. Спец. Плоскост, на която се монтират различни елементи, контролни уреди, съоръжения и др.; табло. Инсталациите на всички кухненски ниши (или боксове) е целесъобразно да се свържат с инсталаците на банята, за да се използува по възможност обща санитарна панела. А. Дамянов, ЖС, 65. Панели за горно осветление

5. Спец. Плоскост, която е част от топлообменно тяло. При дебелина дори само няколко сантиметра панелите, направени от пеноалуминий, са много по-малко чувствителни към температурните изменения. М. Ганева, НГМ (превод), 151. Топлинният радиатор се състои от три панела.

— От нем. Paneel.

Списък на думите по буква