ПАНЀЛА

ПАНЀЛА ж. Разг. Панел. Илчо .. от високата кабина на кулокрана .. с една панела блъснал кабината на камиона, който бил спрян под иглата. Г. Крумов, Т, 84. На мястото на бъдещата градина мътно червенееха изпочупени тухли, изоставена бе една попукана панела с щръкнали ръждясали железа като мъртви корени. Ив. Остриков, С, 1972, бр. 9, 159.

Списък на думите по буква