ПАНЀЛЕН

ПАНЀЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който се отнася до панел (в 1, 3, 4 и 5 знач.); панелов. Панелна повърхност. Панелна плоскост.

2. Който е изграден от панели. Един нищо и никакъв мръсносинкав гълъб падна в шахтата и панелният блок сякаш оживя. В. Пламенов, ГШ, 8. Червените отблясъци на тия огньове бяха влезли и в панелния апартамент. Д. Бегунов, ЧОД, 26. Панелен комплекс. Панелна сграда. Панелен радиатор. Панелен изпарител.

3. Прен. Разг. Който се отнася до панелно жилище. Панелните хора.. Какъв ли е механизмът, който поражда този стремеж — да притесняваш .., да досаждаш на ближния? Или се ражда непознат, панелен фолклор. В. Пламенов, ГШ, 9.

Списък на думите по буква