ПАНЀЛКА

ПАНЀЛКА ж. Разг. 1. Панелна сграда, блок. Живеем в една панелка с още десетина семейства.

2. Панелно жилище, апартамент. Панелките в Перник са най-евтини. Поскъпнаха цените даже на панелките.

Списък на думите по буква