ПАНЀРКА

ПАНЀРКА ж. 1. Малък панер. Едва когато свърши обедът и започнаха да присягат към панерката с вишните, отвън се разнесе шум, някой минаваше на двора. К. Калчев, СТ, 68. Майката на Любен даде едни стари панталони за две кошници и една панерка. Т. Харманджиев, КВ, 581. Панерка за пране.

2. Количество от нещо, което се побира в такъв съд. Към полунощ .. двете катерички дошли и му рекли на момичето : — Стани утре в зори и събери сълзите си, които изплака днес, направи ги на китки и ги занеси на пазара. С парите от тях ще купиш не една, а две панерки прежда и то копринена. Чичо Стоян, ДК, 40.

Списък на думите по буква