ПА̀НИ

ПА̀НИ неизм. ж. В полски, чешки, словашки, украински език — учтиво назоваване и обръщение към жена — госпожа (в 1 знач.).

— Пол., чеш., словашки pani.

Списък на думите по буква