ПАНИКАДЍЛО

ПАНИКАДЍЛО ср. Остар. Църк. Многосвещник. Паникадило има много свещи и означава всичките святии. З. Петров и др., ЧБ (превод), 49.

— От гр. πAν 'всичко' + κανδ\λα 'свещ' през рус. паникадѝло.

Списък на думите по буква