ПАНИСЛЯМЍСТ

ПАНИСЛЯМЍСТ м. Книж. Привърженик на панислямизма. Панислямисти .. сичките свои надежди за спасението на Турция возлагат въз разприте и неспоразуменията на нейните поробени народи и народности. Хр. Ботев, Съч. 1929, 286.

Списък на думите по буква