ПАНЛОГЍЗЪМ

ПАНЛОГЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Филос. Философско направление, което отъждествявя обективната действителност със система от логически понятия и приема мисленето за същност на света.

— От гр. пан‑ + λ{γος 'наука'.

Списък на думите по буква