ПАНО̀ПТИКУМ

ПАНО̀ПТИКУМ м. Книж. Музей или изложба от восъчни фигури на известни личности, причудливи живи същества или други необичайни предмети. Всяка педя от комплекса [храма на Щива] е покрита с релефи и скулптури — паноптикум на индийския епос. В. Мутафчиева, БС, 118. Навярно беше към петдесетгодишна,.. не се забелязваха никакви бръчки по него [лицето], никакви други белези и цветове, сякаш беше лице на недоработена фигура от паноптикум. П. Вежинов, Б, 25. Сега бяха панаирните дни. .. Разни паноптикуми, анатомически, исторически и какви ли не още, показват уродливи човешки лица от цветен восък, разядени от различни болести. П. Здравков, НД, 173-174. Обр. Улиците бяха претъпкани от пъстра смесица от хора. Сингапур представлява истински натурален паноптикум на Азия. П. Вежинов, ДМ, 92.

— От гр. пан‑ + |πτικός.

Списък на думите по буква