ПАНОРА̀МА

ПАНОРА̀МА ж. 1. Обширна, неограничена гледка, която се открива от някое място; изглед. Често се спирах да се наслаждавам на разкошната панорама. Хълмове, долини, върхове, стръмнини, нашарени от жълти ниви и зелени ливади и букови гори, изпълняха цялото пространство пред мене. Ив. Вазов, Съч. XVII, 29. Накъдето да погледнеш,.. очите не могат да се наситят на широката панорама от гори, долове. Ем. Станев, ЯГ, 102. Изтока вече пламнал.. Ту с благоговение и страх, ту с възхищение и захлас ние гледахме в тая дивна панорама, притискаща със своето дълбоко мълчание. Н. Попфилипов, РЛ, 46-47. Върхът е образуван от няколко могили. .. От изток се разкрива чудна панорама, достойна за великия съзерцател и певец на природата. П. Делирадев, БГХ, 68.

2. Живописно или фотографско изображение, представящо обширна гледка. Понякога в спокойните му [на художника] панорами се появяваше лице на стар човек. Н. Инджов, ПП, 61. На дясно до разноцветния прозорец .. стоеше закована панорама.. Хаджи Ахил важно и тържествено хващаше да върти ръчката и от време на време извикваше поучително: — Севастопол! — Боят на московеца с ингилизина. Ив. Вазов, Съч. VI, 149. Панорамите, получени с помощта на съветските автоматични станции, ясно сочат, че повърхността на Луната е осеяна със значителен брой малки и големи камъни и лунни скали, кратери и други препятствия. О, 1971, бр. 2, 6.

3. Прен. Всеобхватно описание на творби от литературата, изкуството и др.; обзор. Въз‑

главяващ катедрата по сравнителна литературна история,.. [Шишманов] чертае широка панорама на многовековното развитие на европейските литератури. Г. Димов, НДИШ, 26. Като художник на войната Руневски .. се разпростира на широк фронт, старае се да обхване цялата панорама на войната, всички нейни страни. Ив. Богданов, СП, 285-286. Филмът ни дава една правдива и вълнуваща панорама на американската действителност през 30-те години в определящите я аспекти. НК, 1970, бр. 52, 6.

4. Живописна картина с големи размери, заемаща цялата стена на кръгла зала и с обемни предмети на преден план, която създава усещане за реално пространство. Пред музея .. е поставен надпис: "Строеж на панорамата "Бородинска битка". Панорамата ще бъде кръгла сграда от стъкло, бетон и алуминий, украсена с керамични плочи, с фигури и орнаменти. ВН, 1961, бр. 3161, 4. Ще бди на хълма Плевенска панорама и приказки ще пее в бъдни векове/ как братска кръв поила дружбата голяма, родена в бурни руско-турски боеве. В. Марковски, ПЗ, 343.

5. Остар. Специално сандъче с разни картини вътре, които се гледат през оптически стъкла. С тях [цирковете] .. се представяха разни панорами.. Едър говорител обясняваше на гражданите изображенията. И. Димов, АИДЖ, 166. Вниманието ми сега привлече друго нещо: самата панорама и обладателя ѝ. Панорамата .. вехто, дрипаво, разнебитено ковчеже.., излузено от търкания и странствувания. Ив. Вазов, Съч. IX, 122. — Изгубен народ, — .. — Дай му цирк, панорами и разни зрелища, а накарай го да се фотографира за спомен — хич не се мръдва. Д. Немиров, БЛ, 6.

6. Воен. Оптическо приспособление на артилерийско оръдие за точна стрелба.

— Гр. пан‑ + ΐ̀ραμα 'изглед'.

Списък на думите по буква