ПАНСИО̀Н

ПАНСИО̀Н м. 1. Държавно или частно учебно заведение, в което възпитаниците не само се учат, но и живеят. Той [Костов] си представяше с бащинска нежност Аликс възпитана в добър пансион. Д. Димов, Т, 490. Тази необяснима печал е позната на Симеон Радев още през девическите ѝ години, когато тя [Лора Каравелова], току-що изхвръкнала от френския католически пансион, бе въведена от майка ѝ в обществото на мъжете. М. Кремен, РЯ, 305. — Фотина — прегърна я Карагоров през рамо, като я представяше на Найдена. — Току-що завърши Букурещкия пансион. В. Геновска, СГ, 125.

2. Сградата, в която се помещава такова учебно заведение. — Бързам, че отивам на учителски съвет в пансиона.

3. Общежитие за учащи се. Живее в пансион при гимназията. Ст. Грудев, ББ, 41. На Великден Никола си отиде на село, а Димитър остана в пансиона в Габрово. В. Геновска, СГ, 425. Стипендиант бил и толкова сиромах, че дори ваканцията е прекарвал в училищния пансион. А. Страшимиров, А, 120. Младостта му бе преминала в учение по чужди домове и пансионите с безвкусно мобилирани стаи. Ив. Мартинов, ДТ, 50.

4. Къща, където се приемат лица на квартира и храна или само на храна. Сега той лесно се оправяше във Виена .. Племенника си той записа в някакво търговско училище и го настани на пансион в дома на един от чиновниците при фирмата, с която работеше най-много. Д. Талев, ПК, 303. Трябва

да кажа, макар че това няма никакво отношение към моя разказ, — аз живеех на пансион у моите хазаи. Г. Райчев, Избр. съч. II, 6. В съзнанието на експерта изпъкна комфортен и тих швейцарски пансион, в който щеше да прекара старините си заедно с Аликс. Д. Димов, Т, 547. Той имаше някаква жалка служба на надзирател в пансион за сираци от войните. Сб??СЕП, 372.

Пълен пансион. Обикн. с предл. на. Квартира с пълно обслужване на наемателя — храна, пране на бельо и дрехи. — О, не казвам, че тук е лошо... Напротив, много е приятно! Пълен пансион, чисти спални, двойни легла,.., топла и студена вода през всяко време на денонощието. Ал. Бабек, МЕ, 77. За квартиранти той [Киро] приемаше само учители ергени. Вземаше ги на пълен пансион. Г. Караславов, ОХ II, 20.

— Фр. pension.

Списък на думите по буква