ПАНСИОНЀРСКИ

ПАНСИОНЀРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от пансионер и пансионерка. В гимназията ще бъдат приемани на специален оздравителен пансионерски режим слаботелесни, анемични, лимфатични и застрашени от гръдни заболявания ученици и ученички от 4 до 7 клас от цялата страна. ОФ, 1950, бр. 1848, 4.

ПАНСИОНЀРСКИ

ПАНСИОНЀРСКИ. Нареч. от прил. пансионерски. Люси не разбира нищо от идеи и революции и не желае да разбира, Кете Фокерат мисли постоянно за ребърцето на детенцето, а Офелия е пансионерски послушна на баща си. Ст. Грудев, АБ, 169.

Списък на думите по буква