ПАНСИО̀НСКИ

ПАНСИО̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Който се отнася до пансион. Материали за тези ръкописни списания са черпени главно от три извора: веселия пансионски живот, наивните представления на невръстните ученици за живота извън пансионските стени и богатата пансионска библиотека. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 121.

Списък на думите по буква