ПАНСЛАВЍЗЪМ

ПАНСЛАВЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Обществено идейно-политическо течение сред славянските народи през XIX в. и началото XX в., чиято основна идея е сплотяване на славяните под егидата на царска Русия. Участниците в Славянския конгрес се вдъхновяваха от друго — от идеите на панславизма, на славянофилството, на неославизма. М. Кремен, РЯ, 224. Колкото за панславизма, то с тая дума нашите неприятели искат да кажат, че Русия е намерена да погълне славянските племена. С, 1872, бр.33, 258.

— От фр. panslavisme.

Списък на думите по буква