ПАНСЛАВЍСТ

ПАНСЛАВЍСТ м. Привърженик на панславизма. После дълговременни и здрави размишления фанариотските отци решават, че турците са панслависти, че Махмуд паша произхожда от варваро-склавско коляно и че Високата порта не е нищо друго, освен руска канцелария. Л. Каравелов, и Хр. Ботев, ЗК, 76. Към края на 1843 г. мирогледът на Шевченко отново се разширява.. И патриотът казакофил, певецът на хайдамаците и на хетманщината, се преобразява един ден в убеден панславист в духа на чешките панслависти. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 43.

— Фр. panslaviste.

Списък на думите по буква