ПАНТЕОЛО̀ГИЯ

ПАНТЕОЛО̀ГИЯ ж. Рел. Богословска наука, която се занимава с култа към всички богове.

Списък на думите по буква