ПАНТЕО̀Н

ПАНТЕО̀Н м. 1. Ист. Храм в древна Гърция и Рим, посветен на всички богове. Друг не по-малко величествен паметник [от "Олтаря на мира"] от същото време бил Пантеонът. Тази грамадна и красива кръгла постройка била посветена на божествата на всички народи в огромната римска държава. Ист. V кл, 142. Надигат се острите върхове — отначало на няколко, а после на стотици куполи и кули, но все още не може да се разбере дали те стърчат върху покривите на отделни сгради, или пък са част от общия навес на древен езически пантеон с чудовищни размери. Ал. Бабек, МЕ, 74.

2. Гробница на бележити личности. Свободата .. е най-скъп дар на културата и неин най-верен признак. За това културността на народите се измерва с богатството на техните пантеони, в които, светят образите на героите на свободата от всички видове. Б. Ангелов, ТНУ, 2.Наполеон: — Е, деца, ето нашата Франца: .. Ние пак ще видиме нашийт хубавий Париж и неговат Пантеон. Хр. Драганович, НБ (превод), 133-134. В Пантеона на възрожденците в Русе са гробовете на видни български революционери и културни дейци, живели и работили в този град. Обр. Героизмът в борбата не се изразява само в открити сражения .. Може би не по-малко трудни и величави бяха делата на ония скромни бойци, които дълги години участвуваха в подмолната борба,.., а паднаха от куршуми пронизани и така минаха в пантеона на безсмъртните. Мл. Исаев, Н, 252.

3. Събир. Всички богове на един народ. Черният ѝ страж я побутна с копие да върви и тя прекрачи прага .. Отстрани, върху ниски подставки, се възправяха безброй каменни фигури, обкръжаваше я многочисленият пантеон на египетските божества. П. Бобев, ОН, 98. Още в "Горски пътник" .. Раковски открива у днешните българи запазен почти целия старославянски пантеон, посочвайки .. в предания .. боговете или демоните Перун, Коледа, Лада. СбНУ, LII, 19.

4. Събир. Прен. Поредица, съвкупност от бележити личности (герои, културни дейци). В националния ни пантеон сред образите на брадати войводи, вдъхновени поети и беловласи мъдреци трябваше да се открои един детски лик. Е. Каранфилов, Б III, 333.

— Гр. Πανθεόν 'храм на всички богове'. — Г. Икономов, Кратко земеописание, 1856

Списък на думите по буква