ПАНТЀРА

ПАНТЀРА ж. Хищен бозайник от семейство котки с гъвкаво мускулесто тяло, пъргав и бързоподвижен, с много ценна кожа с характерни черни петна или изцяло черна, който живее в Централна и Южна Азия и в Африка; леопард. Felis pardus. — В джунглите има много свирепи животни: тигри, пантери, хиени, вълци. Ал. Гетман, ВС, 282. Някога в Атласките планини и крайбрежието били населявани от едри хищници — берберски лъв и пантерата. П. Цолов, Т, 8. Срещат се [в джунглите и саваните на Гвинея] все още слонът, носорогът, лъвът и най-страшният звяр на джунглата — пантерата. Д. Филипов, Г, 9. Светът на животните в Сенегал е богат и разнообразен .. В саваните са разпространени черните пантери, леопардите, лъвовете. Л. Мелнишки. С, 10.

— От гр. πανθ\ρ и лат. panthera.

Списък на думите по буква