ПАНТЀРКА

ПАНТЀРКА ж. Вид отровна гъба с ръждивосивомаслен цвят с лек жълтеникав оттенък, с неприятен мириз, която се среща в широколистни и иглолостни гори обикн. през лятото и есента. Amanita pantherina. Отровни гъби на Витоша са установени 15 вида, а именно: зелена мухоморка,.., червена мухоморка,.., пантерка [Amanita pantherina], лъжлива пънчушка .. и др. ПЗ, 1977, кн. II, 3.

Списък на думите по буква